Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
( ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ)

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Ο ασθενής για να συνδεθεί με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης, πρέπει να υποβληθεί πρώτα σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση δημιουργίας μιας πρόσβασης στο δικό του αίμα , να κάνει αυτό που ονομάζεται αγγειακή προσπέλαση.
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι αγγειακής προσπέλασης :
1. ΑV φίστουλα ( αρτηριοφλεβικη επικοινωνία )
2. Συνθετικό μόσχευμα
3. Καθετήρες αιμοκάθαρσης

1. Η αρτηριοφλεβικη φίστουλα είναι η πρώτη και η καλύτερη επιλογή για τον ασθενή. Για τη δημιουργία της χρησιμοποιούμε τα φυσικά του αγγεία ( ενώνοντας μια αρτηρία και μια φλέβα δικια του , έτσι ώστε το αίμα να περάσει με μεγάλη ταχύτητα μέσω αυτής της επικοινωνίας) . Η φίστουλα γίνεται από τον αγγειοχειρουργό , συνήθως στο μη κυρίαρχο χέρι του ασθενούς. Πρέπει να περάσει όμως ένα χρονικό διάστημα πάνω από ένα μήνα για να μπορεί κανείς να κάνει αιμοκάθαρση μέσω φίστουλας, αφού αυτή πρέπει να ωριμάσει πρώτα και να αναπτύξει καλά αγγεία . Ενώ είναι η καλύτερη επιλογή για το νεφροπαθή ασθενή, λογά χαμηλότερου ποσοστού λοιμώξεων και επιπλοκών , ενώ παρέχει την καλύτερη ποιοτικά αιμοκάθαρση, δεν είναι πάντα δυνατή η δημιουργία της. Αν ο ασθενής δεν έχει ικανοποιητικά αγγεία και δεν γίνεται φίστουλα, τότε χρειάζεται να υποβληθεί σε τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύματος.

ΑV φίστουλα

αρτηριοφλεβικη επικοινωνία

2. Το συνθετικό μόσχευμα χρησιμοποιείται από τον αγγειοχειρουργό για να γίνει η ένωση μιας αρτηρίας και μιας φλέβας του ασθενούς , σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία φίστουλας. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή για αγγειακή προσπέλαση, μετά την φιστουλα με μεγαλύτερο ποσοστό λοιμώξεων και δυστυχώς και με μεγαλύτερο ποσοστό στενώσεων και θρομβώσεων.

Το συνθετικό μόσχευμα

3. Η τρίτη και τελευταία επιλογή είναι οι καθετήρες αιμοκάθαρσης. Είναι η τελευταία επιλογή επειδή παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών (λοιμώξεις, στενώσεις αγγείων , θρομβώσεις ).Αν και είναι η «βολική « λύση για τους ασθενεις,επειδη δεν υποβάλλονται σε παρακέντηση με 2 βελόνες, η επιλογή τους πρέπει να γίνει μόνο αφού δεν είναι δυνατή η δημιουργία φίστουλας η μοσχεύματος.

καθετήρες αιμοκάθαρσηςκαθετήρες αιμοκάθαρσης