ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιατρείο ΙΟΝΕΣΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΝΑ Νεφρολόγος Tο Νεφρολογικό - Αντιυπερτασικό Ιατρείο της νεφρολόγου Δρ. Σιμόνας Ιωνέσκου, απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν νεφρολογικές παθήσεις ή/και αρτηριακή υπέρταση.

Επίσης , παρέχει συμβουλές και οδηγίες για την πρόληψη και διατήρηση της καλής λειτουργίας των νεφρών στο γενικό πληθυσμό.
Συμπτώματα και κλινικά σύνδρομα όπως :
● αιματουρία
● πρωτεινουρία(...)
● οιδήματα κάτω άκρων και ανά σάρκας
● ολιγουρία , ανουρία και πολυουρία
● αρτηριακή υπέρταση
● αναιμία
● κωλικός νεφρού
μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις των νεφρών. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων είναι το Α και το Ω για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας των νεφρών και την αποφυγή πιο σοβαρών επιπλοκών, πολλές φορές μη αναστρέψιμων .

Χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1 και 2), η καρδιακή ανεπάρκεια, η αρτηριακή υπέρταση , οι αγγειίτιδες κ.λ.π. βλάπτουν τους νεφρούς προκαλώντας αντίστοιχα διαβητική νεφροπάθεια, καρδιονεφρικό σύνδρομο, υπερτασική νεφροσκλήρυνση , νεφρίτιδα του λύκου και χωρίς την εξειδικευμένη θεραπεία τους μπορεί να φτάσουν μέχρι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Η πρόληψη, η σωστή και έγκαιρη παρακολούθηση και η άμεση αντιμετώπισή τους  - σε υψηλής ποιότητας συνεργασία με τις αντίστοιχες ειδικότητες - αποτελούν προτεραιότητα, με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών.

Ο ασθενής στο Νεφρολογικό Ιατρείο μπορεί να απευθυνθεί για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση μιας σειράς νεφρολογικών παθήσεων όπως :

● Οξεία και χρόνια νεφρική νόσος (νεφρική ανεπάρκεια)
● Σπειραματονεφρίτιδες
● Αρτηριακή υπέρταση
● Λιθίαση νεφρών
● Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
● Κληρονομικές παθήσεις των νεφρών
● Πολυκυστική νόσος των νεφρών και άλλες κληρονομικές παθήσεις
● Αιμοκάθαρση - προετοιμασία για ένταξη στο χρόνιο πρόγραμμα τεχνητής υποστήριξης της νεφρικής λειτουργίας , διαιτητικές οδηγίες και παρακολούθηση.

Στο χώρο του Νεφρολογικού Ιατρείου γίνονται επίσης:

● μικροσκοπική εξέταση ούρων
● 24ώρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης.

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση των παθήσεων των νεφρών είναι ο σκοπός της σκληρής και υψηλού επιπέδου εργασίας της ιατρού νεφρολόγου.
Ο συνδυασμός της εργασίας αυτής και της συνεργασίας του ασθενούς αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας του Νεφρολογικού Ιατρείου της κυρίας Ιωνέσκου.